سیاست حفظ حریم خصوصی

اطلاعات شخصی شما

براساس قوانین جرایم رایانه ای، وب سایت رسمی مجله دستگنج موظف است در برابر تمامی داده ها و اطلاعاتی که کاربران از روی اعتماد خود در اختیار این وب سایت قرار می دهند، محافظت نماید. از این رو مجله دستگنج متعهد می شود که تمام اطلاعات شخصی شما محفوظ بوده و در اختیار هیچ یک از ارگان ها و شرکت های ثالث قرار نگیرد.

نوع اطلاعات در اختیار ما

اطلاعاتی که ما از کاربران خود در اختیار داریم به دو دسته تقسیم بندی می شوند. دسته اول داده های فنی نظیر مدت زمان بازدید هر کاربر، نسخه مرورگر و دفعات بازدید می باشد. این داده ها فنی بوده و در راستای اثربخشی هر چه بیشتر مطالب، افزایش کیفیت محتواها و بهبود عملکرد وب سایت مورد استفاده قرار می گیرند.

دسته دوم اطلاعاتی از شخص بوده که خود کاربر با رضایت شخصی خویش در اختیار ما میگذارد. این داده ها شامل مواردی نظیر نام و ایمیل می باشند.

در ضمن این وب سایت برای شناسایی هرزنامه ها، نشانی IP کاربران را نیز جمع آوری کرده و نگهداری می نماید.

حقوق کاربران

هر یک از کاربران می توانند اطلاعات شخصی ثبت شده خود را از ما درخواست نمایند. حتی امکان حذف این اطلاعات از دیتابیس نیز وجود دارد. لازم به ذکر است که داده هایی که برای اهداف امنیتی و مدیریتی نگهداری می شوند، قابل از بین بردن نیستند.